Wypadek podczas zakupów i co dalej?

Większość osób robiąc zakupy w sklepie, nie jest świadoma tego, że gdy dojdzie do poszkodowania, przebywając w tym obiekcie lub do niego wchodząc, należy się im się odszkodowanie z polisy OC miejsca zdarzenia. Oczywiście mam na myśli doznanie uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbania ze strony sklepu lub ich pracowników. Niedawno sama byłam w takiej sytuacji, gdy robiąc zakupy, przewrócił się na mnie regał z artykułami, który jak się okazało, był delikatnie przesunięty przez wózek, który prowadził pracownik sklepu. W takich przypadkach musimy pamiętać, aby został sporządzony protokół przebiegu wypadku. Jest to dokument potwierdzający, że doszło do wypadku w danym sklepie, a potem niezbędny do ubiegania się o należne nam odszkodowanie. Należy też zabezpieczyć monitoring, jeśli jest w sklepie, ponieważ po jakimś czasie jest on usuwany, a to jest także dowód dla nas, że, doszło do zdarzenia i jest dowodem naocznym w przypadku gdy pracownicy sklepu chcieliby zatuszować swoje zaniedbanie. W mojej sytuacji została sporządzona notatka i miałam też świadka, który napisał mi odpowiednie oświadczenie i dzięki tym dokumentom mogłam wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela sklepu o wypłatę odszkodowania. Z pomocą Kancelarii Odszkodowawczej, której zleciłam to zadanie, dostałam adekwatną kwotę za złamaną rękę, bo właśnie takiego uszczerbku doznałam, idąc po zakupy. Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty firmy zajmującej się odszkodowaniami warto zobaczyć stronę kancelariaomega.pl/odszkodowania-warszawa/.